Turistika

Okolí Velkých Popovic

Velkopopovicko je místem s nádhernou přírodou a se spoustou možností na kratší i delší výlety.

Krajinou Barona Ringhoffera

Výlet vede výjimečně krásnou kopcovitou krajinou přírodního parku Velkopopovicko, na kterém navštívíte spoustu zajímavých míst.

Půjdete např. kolem zámku v Lojovicích z 18. století, který je nyní soukromým majetkem a je veřejnosti nepřístupný.  Oblíbenou zastávkou je také pivovar Kozel.

Trasa je dlouhá 20 km a najdete na ní 10 informačních tabulí. Začíná v Mirošovicích, vede přes Velké Popovice a končí v Kamenici.

Koncem dubna se po této trase každoročně pořádá tradiční Pochod krajinou barona Ringhoffera.

Bílý kámen

Historie místa na rozhraní obcí Velké Popovice a Kunice zvaného "Bílý kámen" sahá hluboko do naší historie.

Bylo významným bodem na historické cestě mezi Praha a Vídní. Jednalo se o nejvyšší místo na této trase a prosto se zde přepřahali koně.  Dnes je to odpočinkové místo, odkud je za dobrého počasí vidět horu Říp, Házmburk, Milešovku, Bezděz, Ralsko, Ještěd a pásmo Krkonoš. 

Před několika lety byl Bílý kámen revitalizován za pomoci dotací a najdete na něm také dětské herní prvky. Pro milovníky geocachingu je zde také jedna "keška". Každoročně je toto místo také zapojeno do tzv. Keltského telegrafu.

Dostanete se tam z Velkých Popovic od základní školy, kolem lékárny a dále ulicí Husova, po 1,5 km doleva polní cestou stále cca 800 m do mírného kopce směrem k vysílači. Pokračovat můžete třeba přes kopec po stezce 029 do Kunic na zámek Berchtold (cca 1,5 km).

Přírodní park Velkopopovicko

Od roku 1993 se datuje vznik Přírodního parku Velkopopovicko, který se rozkládá na 22 km2 jižně od obce Velké Popovice, převážně jde o zalesněný kopcovitý terén.

Jedná se o území bez téměř žádného vlivu průmyslu na krajinu, nachází se zde chráněné druhy ptáků i rostlin a zachovává se původní symbióza rostlinných i živočišných druhů. Typické jsou dubové lesy a remízky s žulovými balvany, kamenitá a členitá krajina s mnoha rybníky. Osa území je tvořena Křivoveským a Mokřanským potokem.

Do krajiny jsou zasazeny vesnice podhorského typu, které často tvoří jen osady se sotva dvaceti domky. Zajímavá je i zachovalá zemědělská architektura, např. 300 let starý špejchar v Křivé Vsi.

Pivovar Kozel a pivovarské studně

Dominantou Velkých Popovic je určitě pivovar, kde se stáčí proslulý Kozel. Můžete si také udělat výlet do blízkého okolí a navštívit pivovarské studny, ze kterých čerpá pivovar vodu pro vaření piva.

Kudy ke studním?

K pivovarským studním se dostanete od pivovaru po modré turistické značce přes Masarykovu ulici, kolem místní veteriny do Habří, kde se studny v lese nachází. Odtud můžete po modré značce pokračovat na rozcestí v Tejčku a pak buď po zelené zpátky do Popovice (celý okruh je cca 6 km) nebo pokračovat po modré do Dolní Lomnice a dále do Mirošovic. Studny leží na trase Cesty barona Ringhoffera.

Pivovarnictví na popovicku je spjato se jménem František Ringhoffer, který v 19. století připojil ke svému kamenickému panství hospodářský dvůr ve Velkých Popovicích. Stavět se začalo v roce 1871 a 15. prosince 1874 se zrodila první várka piva. Pivo z Velkých Popovic brzy získalo na oblíbenosti. Ringhofferové vybavovali pivovar technickými novinkami, díky kterým si pivovar vydobyl pozici jednoho z nejúspěšnějších a nejoblíbenějších podniků v okolí. Následovalo několik desetiletí prosperity, kterou přerušila první a později druhá světová válka, zestátnění a znárodnění. Pivovar získal samostatnost opět v roce 1991. Každoročně se zde v červnu pořádají oblíbené slavnosti piva zvané Den Kozla.

Geologický podklad kraje tvořený převážně sienit a žula, ukrývá ložiska čisté podzemní vody. O její výborné kvalitě věděl již František Ringhoffer, který si vodu z Mariánské studánky v Kamenici nechával posílat až na Smíchov. Právě výtečná jakost a vydatnost pramenů, vyvěrajících v okolních lesích, byla jedním z důvodů přenesení výroby piva do Velkých Popovic. V současné době velkopopovický pivovar čerpá vodu z deseti lesních studní. 

Ladův kraj

Obec Velké Popovice se nachází na území nazývaném Ladův kraj - jedná se o turistický region nacházející se mezi Prahou a řekou Sázavou, který nabízí mnoho tipů na výlety. Všechny najdete na zde.

Cesta Kocoura Mikeše

Trasa zaměřená na malé turisty, která vás provede po místech spojených se známou pohádkovou postavou. 

Stejně jako kocour Mikeš vyrazíte z jeho rodné vsi Hrusice a pokud budete chtít dojít až k 12. tabuli, cíl vaší cesty bude v Říčanech. Jestli vás už budou bolet nožky, trasu si můžete zkrátit a podle místa, kde skončíte, nasednout buď na autobus nebo na vlak, který vás přiblíží k domovu.

Cestu kocoura Mikeše můžete projít jako správní poutníci s ranečkem po svých nebo na kole. Trasy pro cyklisty jsou na mapě vyznačeny tečkované. 

Celá trasa měří 20,5 km.

Ondřejovská hvězdárna

Cesta začíná v Mnichovicích . V Myšlíně se připomíná starobylý dub, pod kterým údajně odpočíval Jan Žižka při vojenském tažení.

Ondřejovskou hvězdárnu na vrchu Manda si o víkendu prohlédnete s průvodcem. Můžete se rovněž projít po stylovém parku, kde rostou některé vzácné dřeviny a kde je pomník z r. 1843 postavený dobrovolníkům akademického pluku, který r . 1800 bojoval proti Napoleonovi. Od jara do podzimu je možné také noční pozorování oblohy po předchozí domluvě. Nezapomeňte si prohlédnout malebné městečko Ondřejov, vzniklo ve 13. století a od konce minulého století je vyhledávaným letoviskem.

Trasa: Mnichovice ČD 0 km - /žlutá/ Myšlín, Žižkův dub - Ondřejovská hvězdárna - Ondřejov - /modrá vpravo, pak zelená/ - Senohraby ČD

Délka: 14 km

Voděradské bučiny

Voděradské bučiny jsou jedny z mála lesů kolem Prahy, které nebyly narušeny působením člověka. Dávají možnost uvidět, jaká byla před staletími skladba porostů ve středu Čech, jaké květiny tu rostly a jací tu sídlili ptáci.

Naučná stezka Vás zavede do nejzajímavějších částí mohutného lesního komplexu.

Trasa: Struhařov, aut. zastávka 0 km - /žlutá/ rozcestí na Zvánovickém potoce - /zelená - vpravo/ rozcestí za mlecími kameny - vlevo po silnici a za Voděradským rybníkem vlevo na červenou - po červené dojdete na naučnou stezku, která potom pokračuje po modré -/žlutá - vlevo/ rozcestí -/silnice/ Struhařov, aut. zastávka

Délka: 15 km

Region Posázaví

Tradiční turistická oblast na jih od Prahy nabízí spojení krásné přírody, historických památek a aktivního odpočinku v okolí řeky Sázavy. 

Odkazy na turistické cíle, mapy a další informace naleznete zde.

Sklářská huť František v Sázavě

Huť František v Sázavě na Benešovsku - zde si mohou zájemci z řad veřejnosti pod dohledem sklářských mistrů vlastnoručně vyfouknout/vyrobit výrobek z horkého skla. Do provozu tady poprvé v letošním roce uvedli sklářskou pánvovou pec. 

Kontakt pro další informace: Václav Pošmurný, ředitel společnosti CESTY SKLA, o.p.s., tel.: 604 890 190, e-mail: reditel@cestyskla.cz, www.cestyskla.cz

Cykloturistika

Cyklotrasy v regionu Velkopopovicka jsou vedeny převážně po lesních cestách a místních  komunikacích a tvoří hustou síť, která každému umožňuje vybrat si vlastní okruh. Zároveň navazují na dálkové cyklotrasy Praha - Vídeň, Praha - Brno a na Posázavskou stezku. Trasy lze samozřejmě využít i pro stále oblíbenější koloběžky. Vice informací najdete také zde.

Okruh Velkopopovicko a Kamenicko

Krásnou přírodou za významnými kulturními památkami

Délka: 37 km
Trasa: Mirošovice - 0020 - Senohraby - Hláska - (zpět) Senohraby - 0030 - Pyšely - 0028 - 0029 (vlevo) - Kamenice - Kostelec u Křížků - Ringhofferova hrobka - 11 - Kamenice - Štiřín - 11 - 0028 (vpravo) - 0029 (vlevo) - Velké Popovice - Kunice - Stránčice

Na této trase je mnoho turistických zajímavostí, mezi které patří zřícenina hradu Zlenice, hrobka barona Ringhoffera, zámky Kamenice a Štiřín nebo Velkopopovický pivovar. Dosyta se však nabažíte i přírody, protože úsek cyklotrasy vede Přírodním parkem Velkopopovicko. Trasa vede nejvíce po silnicích III. třídy a zpevněných cestách. 

Greenway Krajem Josefa Lady

Tento okruh je dalším tématickým okruhem na páteřní cyklotrase č. 11 Greenway Praha- Vídeň

Je dlouhý 76 km a vede po lesních cestách a po vedlejších silnicích. Provede Vás zvlněnou krajinou přírodního parku Velkopopovicko, Národní přírodní rezervací Voděradské Bučiny, uvidíte vesničky a kostelíčky jako ze štětce pana Lady, řeku Sázavu, bohaté lesy, Velkopopovický pivovar, Ondřejovskou hvězdárnu, zříceniny hradů v Říčanech a Senohrabech nebo zámek Berchtold s dětským rájem. Malá odbočka z trasy Vám umožní navštívit Ladovy rodné Hrusice. Osou okruhu je železnice ze zastávky Praha, hl. nádraží do Benešova. To umožňuje trasu zkrátit nebo rozdělit - zastávka ČD je např. přibližně v polovině okruhu v Senohrabech.

Na cyklotrasu Praha - Vídeň se okruh Krajem Josefa Lady napojuje v obci Kamenice. Projížďka bude vyhovovat spíše fyzicky zdatnějším cyklistům, kteří fandí kopečkům a často se střídajícím terénům. Některé úseky jako např. Voděradskými bučinami jsou vhodné i pro rodiny s dětmi. 

Okruh Voděradskými bučinami

Délka: 16 km (kratší varianta) 18,5 km (delší varianta)

Kratší varianta: Svojetice - 0031 - 0024 (vlevo) - 0023 (vlevo) - Louňovice - 0022 - Svojetice
Delší varianta: Svojetice - 0031 - zelená turistická značka (je pokračováním 0031, není však vyznačena, na mapě tečkovaná) - Legner Hotel Zvánovice - 0023 (vlevo) - Louňovice - 0022 - Svojetice


Cyklotrasa vede téměř celou cestu krásným a klidným prostředím Voděradských bučin, většinou po zpevněných cestách. Terén je jen velmi mírně zvlněný, takže je vhodný i pro rodiny s dětmi.


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky